L-Awtorità qed tilqa' kull suġġeriment jew punti li ma rnexxielhomx jitressqu dakinhar tal-Konferenza permezz ta’ email fuq info.ba@ba.org.mt sa mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Diċembru, 2019.

Photos at: 

https://www.pinterest.com/BAMalta/quality-tv-conference-26-november-2019/

contact us