Latest Comm
Ċirkulari 3/17

Ċirkulari lill-istazzjonijiet kollha tax-Xandir

Reklamar, PSAs u produzzjonijiet b’xejra politika

Ai termini tal-Artiklu 15 tal-Att dwar ix-Xandir u skont id-Direttiva maħruġa fil-5 ta’ Mejju 2017 qed nidderiġik li ma jista’ jixxandar l-ebda reklamar, inkluż PSAs jew produzzjonijiet informattivi b’xejra politika.

Għaldaqstant kull stazzjon għandu jwaqqaf immedjatament dan ir-reklamar u produzzjonijiet b’kontenut politiku kif indikat fl-istess Direttiva.

L-Awtorità lesta li tieħu azzjoni jekk kull tip ta’ produzzjoni jew reklamar jibqgħu jixxandru.

Dr Joanna Spiteri
Kap Eżekuttiv
19 ta’ Mejju 2017


Ċirkulari 1/17

Ċirkulari lill-istazzjonijiet kollha tax-Xandir

Xandir ta’ Spots

Nirreferi għall-ispots li qed jixxandru u li jitrattaw dawn is-suġġetti hawn indikati:


roaming charges, consumer protection, culture, fasterbroadband, online subscriptions.


Ai termini tal-Artiklu 15 tal-Att dwr ix-Xandir l-Awtorità qed tordna li dawn l-ispots fil-format u bil-kontenut prezenti għandhom jitwaqqfu b’mod immedjat.

L-Awtorità tkun lesta li tirrikonsidra d-deċiżjoni tagħha jekk l-imsemmija spots jindikaw b’mod ċar is-sors u l-oriġini tagħhom. Barra minn hekk dawn l-ispots ma jistgħux ikollhom kontenut ta’ xejra politika.

Dr Joanna Spiteri
Kap Eżekuttiv
11 ta’ Mejju, 2017


Release: Immediate
Date: 5th May 2017
PR 07/17


The Broadcasting Authority refers to the media release issued earlier today by Alternattiva Demokratika in connection with the scheme of political electoral broadcasts. The Authority would like to point out that as part of its obligations under the Constitution and the Broadcasting Act, it has a duty to organize schemes of political broadcasts, which have always been discussed with the interested parties so that, as far as possible, a fair approach in terms of time allocation to political parties contesting the election is achieved.

All political parties were presented with a scheme and schedule of political broadcasts and were invited to submit in writing their reaction and their position for the consideration by the Authority, which submissions will determine further decisions in the finalization of the document.

Furthermore, the Broadcasting Authority denies the claims put forward by Alternattiva Demokratika.

Mario Axiak, M.B.A (Maastricht)
Head, Research & Communication
5th May 2017


Release: Immediate
Date: 5th May 2017

Directive during General Election period

The Broadcasting Authority has just published a Directive on programmes and advertisements that will be broadcast on radio and television stations from 8th May till 3rd June 2017.

Mario Axiak, M.B.A (Maastricht)
Head, Research & Communication
5th May 20174th May 2017