Latest Comm
Ċirkulari 18/19

Ċirkulari lill-Istazzjonijiet Kollha tax-Xandir


Xandir ta’ maratoni ta’ ġbir ta’ fondi

L-Awtorità qed tinnota li f’xi każijiet l-istazzjonijiet tax-xandir lokali jingħaqdu flimkien bi trażmissjoni waħda biex jixxandru maratoni ta’ ġbir ta’ fondi għall-organizazzjonijiet volontarji, fost l-oħrajn. Għal dawn il-maratoni jidher li l-produzzjoni ma tkunx f’idejn l-istazzjon imma f’idejn terzi. Għaldaqstant, permezz ta’ din iċ-ċirkulari l-Awtorità tixtieq tfakkar li l-kontenut li jixxandar matul din it-trażmissjoni għandu jaderixxi mal-leġislazzjoni tax-xandir. Minkejja li ħafna drabi l-kontroll effettiv ma jkunx f’idejn l-istazzjon, l-Awtorità iżda tisħaq li r-responsabbilità aħħarija tal-kontenut legalment jappertjeni lill-istazzjon.

L-Awtorità terġa’ tfakkar li l-għan tal-leġislazzjoni, partikolarment il-Leġislazzjoni Sussidjarja 350.15, huwa li tipproteġi lill-persuni bla ħarsien xieraq u għalhekk l-Awtorità għandha l-obbligu li tara li meta dawn in-nies ikunu ppreżentati fuq ix-xandir, jiġu protetti permezz ta’ din il-leġislazzjoni.

Dr Joanna Spiteri
Kap Eżekuttiv
5 ta’ Diċembru 2019
Ref 51/04


Ċirkulari lill-istazzjonijiet tat-televiżjoni

Konferenza dwar il-Kwalità fix-Xandir Televiżiv


L-Awtorità tax-Xandir tagħraf l-importanza li x-xandir televiżiv lokali jkun ta’ kwalità. Għal dan il-għan, waqqfet kumitat li janalizza l-kontenut lokali fid-dawl tal-kwalità, kemm mil-lat ta’ kontenut, programmar, skedar, kwalità teknika u viżiva u karatteristiċi oħra li jagħmlu trażmissjoni ta’ kwalità. Dan il-kumitat immexxi minn membru tal-bord tal-Awtorità, is-Sur Charlo Bonnici, analizza numru ta’ programmi lokali, kif ukoll tkellem mad-diriġenti tal-istazzjonijiet biex jagħraf id-diffikultajiet u l-isfidi li jiltaqgħu magħhom meta jkunu qed itellgħu produzzjoni lokali.

Dan il-kumitat ħadem fuq rapport li se jkun qed jiġi ppreżentat u diskuss it-Tlieta 26 ta’ Novembru. Inti mistieden għal din il-konferenza biex tiddiskuti l-punti li se jitqajmu ma’ għadd ta’ kelliema dwar kontenut u programmar, l-aspett tekniku u estetiku, l-aspett finanzjarju u fondi, taħriġ u standards. Din il-konferenza ser issir bejn it-08:30 u s-13:00 l-InterContinental Hotel, San Ġiljan.

Nitolbok tiċċirkola din l-istedina lix-xandara, il-produtturi tal-istazzjon u d-djar tal-produzzjoni tax-xandir li jikkontribwixxu fil-programmar tagħkom. Jekk jogħġbok infurmawna bl-attendenza tagħkom sa mhux aktar tard minn nhar it-Tnejn 11 ta’ Novembru billi tibagħtu emejl lil rosienne.spiteri@ba.org.mt.

Dr Joanna Spiteri
Kap Eżekuttiv
28 t’Ottubru 2019
Ref 22/18


Ċirkulari 15/19
Ċirkulari lill-Istazzjonijiet tat-Televiżjoni


Reklam ta’ Cavalieri Hotel

Bħalissa fuq l-istazzjonijiet lokali reġa’ qed jixxandar reklam tal-Cavalieri Hotel. Bil-mod kif qed jiġi ppreżentat dan ir-reklam, qed iseħħ ksur tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 350.05 – Kodiċi tax-Xandir dwar il-Protezzjoni tal-Minuri.

F’dan ir-reklam, jidher tifel minorenni bilqiegħda fuq il-ħadid tal-pixxina tal-lukanda, u allura jidher f’sitwazzjoni ta’ periklu. Dan imur kontra l-provvedimenti ta’ Paragrafu 20 tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 350.05.

Barra minn hekk, minħabba li l-istess minuri qed jidher jirreklama servizzi li mhux mistenni li jixtri huwa stess, qed iseħħ ksur ta’ Paragrafu 26 tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 350.05.

Għaldaqstant nitlobkom biex dan ir-reklam ma jibqax jixxandar bil-mod kif inhu bħalissa.


Dr Joanna Spiteri
21 t’Ottubru 2019
Kap Eżekuttiv
Ref 36/00


Circular 14/19 
Circular to Community Radio Stations

Transmission Site / Transmitter

In recent weeks, the Authority received notification from a couple of community radio stations informing the Chief Executive that the transmission site had changed.

May I point out that the licence pertaining to every community radio station establishes the technical parameters which should be adhered to for broadcasting, following tests undertaken by the Malta Communications Authority (MCA). Therefore it is unacceptable that the transmission site of the station is changed without requesting the prior written authorisation from the Authority. The consideration by the Authority of such requests will be based on tests undertaken by the MCA to determine the station’s new transmission parameters.

Although the transmission site may be very close to the original site in the same town or village, Management of any community radio station which decides changing the transmission site is requested to send in a written request providing the new address and the planned date of the move, at least four weeks in advance. Such request shall include the details of the transmission antenna that is intended to be installed at the new site, the type and length of the feeder (antenna cable), as well as the height of the antenna above ground level. From the date of the move until the tests by the MCA are actually performed, the station will be required to transmit at a reduced power level to be determined by the Authority in consultation with the MCA.

Failure to abide by these instructions could result in a different coverage area or even cause interference to other services. Either one of these would be considered a breach of licence conditions and serious enough to result in revocation of the licence.

It should be highlighted that this arrangement should also apply to situations where the Management of the station requires to effect changes to any of the transmitter parameters, including the type of antenna and feeder (antenna cable) used.

May I also point out that licensees will be requested to settle any MCA fees arising for the necessary tests.

Dr Joanna Spiteri
Chief Executive
21st October 2019
Ref 3/91