Latest Comm
Ċirkulari 13/17

Ċirkulari lill-Istazzjonijiet tax-Xandir

Maratoni ta’ Ġbir ta’ Fondi

Minħabba li l-Awtorità tax-Xandir qed tinnota żieda fit-trasmissjonijiet ta’ maratoni ta’ ġbir ta’ fondi fuq il-mezzi tax-xandir, ħasset il-ħtieġa li tfakkar lill-istazzjonijiet li hemm numru ta’ leġislazzjonijiet sussidjarji li jirregolaw dan it-tip ta’ kontenut li lkoll jiffurmaw parti minn dawn it-trasmissjonijiet.

Numru tal-Permess jew VO number
L-Awtorità tax-Xandir tfakkar li f’kull maratona ta’ ġbir pubbliku għandu jintwera n-numru tal-permess maħruġ mill-Kummissarju tal-Pulizija jew in-numru tar-reġistrazzjoni tal-Għaqda Volontarja, u dan kif inhu mitlub fil-Leġislazzjoni Sussidjarja 350.31 – Ħtiġiet dwar Standards u Prattika dwar Reklamar, Metodi ta’ Reklamar u Direzzjonijiet dwar Kollezzjonijiet Pubbliċi fuq il-Mezzi tax-Xandir. Dan in-numru jrid jidher b’mod ċar matul il-maratona kollha f’każ ta’ ġbir ta’ fondi permezz tat-televiżjoni. F’każ li l-maratona ġbir ta’ fondi tkun qed tixxandar fuq ir-radju, dan għandu jinqara. Infakkar li anki dwar il-mod kif dawn is-sottotitli għandhom jidhru, l-istazzjon irid jaderixxi mal-Leġislazzjoni Sussidjarja 350.20 – Ħtiġiet dwar Standards u Prattika dwar Sottotitli u Titli Oħrajn fil-Programmi Televiżivi.

Nies vulnerabbli jew minuri waqt il-maratoni
L-Awtorità tagħraf ukoll li ħafna drabi dawn il-maratoni ta’ ġbir ta’ fondi jsiru għall-persuni vulnerabbli u minuri li jkollhom xi kundizzjoni jew ikunu għaddejjin minn xi diffikultajiet f’ħajjithom. F’dawn il-maratoni, in-nies vulnerabbli u l-minuri jiġu esposti kemm waqt ix-xandira live, kif ukoll fi clips li jkunu rrekordjati minn qabel u li iżda jintwerew matul ix-xandira. Għaldaqstant, jinħass aktar il-bżonn li l-istazzjonijiet jaderixxu mal-Leġislazzjoni Sussidjarja 350.15 – Ħtiġiet dwar Standards u Prattika dwar is-Sehem ta’ Nies bla Ħarsien Xieraq fil-Mezzi tax-Xandir, u jaraw li l-media reports hekk kif mitluba minn din il-Leġislazzjoni Sussidjarja jsiru kif suppost u jgħaddu għand l-Awtorità qabel ix-xandira tal-maratona hekk kif titlob il-liġi.

Tibdil fl-iskeda biex tixxandar maratona
Permezz ta’ din iċ-ċirkulari qed tinġibed l-attenzjoni wkoll li meta maratona tiġi inkluża fit-trasmissjoni u għalhekk ikun hemm tibdil fl-iskeda, l-Awtorità għandha tiġi mgħarrfa sa ħmistax-il ġurnata qabel il-ġurnata li fiha se tkun qed tixxandar il-maratona. Infakkrek li l-istazzjonijiet huma obbligati li jgħaddu kull informazzjoni li tintalab lill-Awtorità u dan skont Artiklu 23(5) tal-Att dwar ix-Xandir.
L-istazzjon li jkun qiegħed jikkoordina mal-organizzaturi x-xandira tal-maratona għandu jgħarraf b’dan lill-Awtorità tax-Xandir bil-għan li tkun taf ma’ min għandha tikkomunika f’każ ta’ ħtieġa.

Ripetizzjonijiet ta’ maratona (Repeats)
L-Awtorità tax-Xandir qed titlob ukoll li t-trasmissjoni ta’ maratoni ta’ ġbir ta’ fondi ma tistax tiġi ripetuta. Trasmissjoni ta’ maratona għandha tixxandar darba biss, jiġifieri dakinhar ta’ meta jkun qed isir l-avveniment ta’ ġbir ta’ fondi.

Reklamar waqt il-maratoni
Niġbed l-attenzjoni ukoll li l-provvedimenti ta’ reklamar hekk kif indikati fit-Tielet Skeda tal-Att dwar ix-Xandir għandhom jiġu imħarsa wkoll, anki fi trasmissjonijiet bħalma huma maratoni ta’ ġbir ta’ fondi.

Kontenut ieħor fil-maratoni
Dan l-aħħar l-Awtorità nnutat ukoll li t-total ta’ kemm kienu qed jinġabru fondi ma kienx qed jiġi mxandar matul it-trasmissjoni tal-maratona. L-Awtorità tħoss li dan huwa nuqqas ta’ kwalità, aktar u aktar għaliex l-ammont ta’ flus li jinġabru huma l-parti essenzjali u bażika ta’ maratona ta’ ġbir ta’ fondi, daqs kemm huma essenzjali n-numri tat-telefon biex wieħed jagħti donazzjoni. Għaldaqstant, it-total għandu dejjem jidher matul it-trasmissjoni tal-maratona.

Dr Joanna Spiteri
Kap Eżekuttiv
22 ta’ Diċembru 2017
Ref 45/08


The Authority's Annual Report 2016 is available for download - click here.

Printed copies are available for collection from the Authority's offices at 7 Mile End Road. Hamrun HMR 1719 


Release: Immediate
Date: 12 December 2017
PR 17/17


BA SURVEY REGISTERS RADIO AND TELEVISION INCREASE


The Broadcasting Authority has released the audience assessment survey for October 2017.

The survey reveals that the average amount of hours that TV viewers spent watching television amounts to 1.55hrs every day. This was 1’12” less than that of the previous assessment during the month of July [1.57hrs].

When this average is computed over the whole population the National Average rose from 0.90hrs for July to 1.11hrs for October 2017. This means that although television viewing on average was maintained there were more consumers watching television.

During the month of October an average of 244,000 persons, or 64.7% of the population aged 16 years and over followed at least one TV station. This represented an increase of 13.7% over that of July [51.0%; ≈191,000 persons].

Radio listeners have spent an average of 2.79hrs listening to their radio set. Compared to the previous assessment of July 2017 [2.91hrs] this was 7’12” less. Comparing the National Average for October [1.68hrs] with that of the previous assessment of July [1.41hrs] this was 16’12” higher; and the number of persons who followed a radio station increased by 7.2% from 178,000 for July to 207,000 in October.

Data was collected by the National Statistics Office during the month of October and 35.6% of all contacted persons accepted to participate. A sample of 1,240 was collected with the youngest interviewed being 16 years old while the eldest person contacted was 95 years old.

TV Audience Reach
TVM remains the most popular station with 38% followed by ONE [16.8%] and Net TV [9.4%]. Overall 67.3% of all viewers followed a local station while the other 32.7% followed a foreign station.

As in other previous surveys, TV audiences tend to peak between 7:30pm and 10:00pm.

By demographics the same trend in ranking follows. However it is evident that the viewing of local stations is higher with those over the age of 50 years while the viewing of foreign stations is higher with those from 16 to 50 years old.

TV reception service
As much as 64.6% of the population follows television through a paid subscription while only 3.9% of the population [≈20,800] follows programmes on the Free-to-air platform. Of this latter group, 52.3% [≈10,900] have solely a Free-to-air connection while the rest [47.47%; ≈9,600] also make use of one or more of the services available.

TV Programme Genres
Respondents were asked what type of programme they like to watch on local television. Local and Foreign News were the most favorite programme genre [26.3%] followed by local Drama programmes [15.6%], while Discussion & Current Affairs programmes ranked third [13.0%].

When analysed by gender, male preferences exceeded those of females in two categories [Sports (+10.5%) and Documentaries (+3.0%)]; female preferences exceed those of males in Drama (+7.4%); Light Entertainment (+2.9%); Religious programmes (+3.0%), and Teleshopping [+2.2%].

There was very little gender difference for News Local & Foreign (+2.0%); Discussion programmes (+1.7%); Music Videos (+0.2%); Children’s programmes (+0.9%); and Cultural/Educational programes (+0.9%].

Radio Audiences
Bay Radio remains the most popular station with 25.1% of all radio listeners followed by ONE Radio [14.8%] and Vibe FM [11.2%]. Bay Radio was the most followed station by all those under fifty years old – with more than half [57.48%] of 16-30 year olds and about a third of all 31-50 year olds [32.49%] following this station. ONE Radio is popular with those who are above the age of 50 with just below a quarter [23.7%] of all 51-70 year olds and just about a third of all 70+ year olds [30.3%] following this station.

Computing audience shares by the amount of time that radio listeners have spent following each particular station, the results reveal that while Bay Radio is the most popular station in Malta, its listeners spend an average of 2.24hrs tuned in to the station whereas ONE Radio listeners spend 3.51hrs.

DAB+
Respondents were asked whether they have a DAB+ radio set to listen to radio. Only 13.4% replied that they had a digital radio set; 80.2% do not; 4.2% of respondents did not know what kind of radio-set they had; while 2.2% replied that they do not have any radio-set whatsoever.

Two-thirds [66.6%] of those who stated that they have a DAB+ radio-set replied that they only listen to local stations; another 7.4% use such radio-set to listen to only foreign stations; while a further 4.0% stated that although they have a DAB+ radio-set they do not use this set to follow radio.

Children watching TV
Out of all the respondents only 7.8% replied that they have children between 9 and 15 years old. As much as 2.4% [9,000] of all respondents categorically replied that their children between the ages of 9-15 years do not watch television.

The responses were grouped into twelve difference categories and analysed by the age groups of respondents. The most quoted were Children’s programmes [59.2%]; followed by Entertainment [12.4%] and Cultural/Educational programmes [9.18%].


Click here for Press Release 17/17

Click here the full Assessment for July 2017