Circulars
Ċirkulari 7/18

Lill-Istazzjonijiet tax-Xandir

Leġislazzjoni Sussidjarja 350.15

Wara li l-Awtorità matul dawn l-aħħar xhur organizzat laqgħat ta’ taħriġ mal-istazzjonijiet, permezz ta’ din iċ-ċirkulari, qed terġa’ tiġbed l-attenzjoni tal-istazzjonijiet kollha biex tfakkar lix-xandara u lill-produtturi biex jaderixxu mal-Leġislazzjoni Sussidjarja 350.15 bl-għan li jiġu salvagwardjati n-nies bla ħarsien xieraq kif titlob din il-leġislazzjoni imsemmija. Il-protezzjoni tal-minuri u ta’ nies bla ħarsien xieraq hija importanti li tkun mħarsa u dan għandu jiġi rifless fil-preżentazzjoni u/jew fir-rappurtaġġ tagħhom. 
L-istazzjonijiet għandhom jaraw li din il-leġislazzjoni tiġi osservata u kull provvediment għandu jitħares bi prudenza u b’ġudizzju meqjus mill-produtturi u x-xandara.


Nieħu l-opportunità biex ma’ din iċ-ċirkolari nibgħat il-link bid-deċiżjonijiet kollha li ttieħdu mill-Awtorità tax-Xandir matul l-2018 għall-attenzjoni tagħkom.

http://ba-malta.org/badecisions_byyear

Dr Joanna Spiteri
Kap Eżekuttiv
7 ta’ Diċembru 2018
Ref 51/04

-----0-----

Circular 6/18

Lill-Istazzjonijiet tar-Radju


Xogħol fuq it-Torri tal-Għargħur

Qed nibgħatilkom dan l-avviż sabiex jixxandar fuq l-istazzjonijiet tar-radju u dan fl-interess tas-semmiegħa. Dan l-avviż għandu jibda jixxandar immedjatament mil-lejla. L-ewwel avviż għandu jixxandar fis-18:00.

Intant dan l-avviż għandu jixxandar ukoll għada u nhar l-Erbgħa biex is-semmiegħa jkunu jafu li se jkollhom xi problemi fit-trasmissjoni matul il-ġurnata tal-Erbgħa 12 ta’ Settembru. L-avviż għal matul il-jiem tat-Tlieta, 11 ta’ Settembru, għandu jixxandar fis-07:00, fl-10:00, fl-12:00, fl-16:00 u fis-18:00 u l-Erbgħa, 12 ta’ Settembru, fis-07:00 u fl-10:00. Ovvjament jekk ikunu effettivament qed isiru t-tiswijiet l-avviż li jixxandar nhar l-Erbgħa jrid ikun jirifeletti dan u r-referenza għat-temp titneħħa.

Nirringrazzjakom bil-quddiem tal-koperazzjoni tagħkom biex flimkien inkomplu nagħtu servizz kif xieraq b’xandir ta’ kwalità.

Dr Joanna Spiteri
Kap Eżekuttiv
10 ta’ Settembru 2018

-----o-----

Avviż li jrid jinqara mill-istazzjonijiet tar-radju

Xogħol fuq it-Torri tal-Għargħur

L-Awtorità tax-Xandir tixtieq tfakkar li ser isiru xogħlijiet ta’ tiswija fuq it-Torri tal-Għargħur għal nhar l-Erbgħa, 12 ta' Settembru mis-0700 sa 1300. Dan ix-xogħol isir jekk it-temp jippermetti.

Minħabba dan ix-xogħol il-qawwa tat-trazmissjoni ser tkun imnaqqsa għal raġunijiet ta’ sigurtà u għalhekk is-semmiegħa jistgħu jesperjenzaw sinjal fqir fis-settijiet tar-radju tagħhom.

L-Awtorità tax-Xandir tiskuża ruħha għal kull inkonvenjent.

-----o-----

Circular 5/18

To all Broadcasting Stations and Licence holders

Article 15 of the Broadcasting Act

In virtue of the Broadcasting Act, it is the function of the Broadcasting Authority in addition to the functions under Article 119 of the Constitution, to regulate sound and television broadcasting services in Malta and to issue licences for the provision of such services.

In view of the foregoing, and in terms of Article 15 of the Broadcasting Act, you are being directed to abide by the conditions of the Licence and other obligations under the Act and address any initiatives and other considerations that might refer to such matters pertaining to broadcasting to the said Authority under whose guidance and direction further processes may be undertaken for the benefit of the broadcasting legislation and operators.

Dr Joanna Spiteri
Chief Executive 
7th September 2018
Ref 2/91, 3/91

Press here for Circulars Archive