ONE - Traffic - 24 t'Awwissu, 2013
L-Awtorità kellha quddiemha akkuża fil-konfront ta’ ONE rigward il-programm Traffic li xxandar fl-24 t’Awwissu, 2013, fejn ġie allegat li kien hemm ksur ta’ paragrafu 2.1 tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 350.27, meta ma xxandarx il-prezz tal-sms.

L-Awtorità semgħet kemm lill-Kap Eżekuttiv u kif ukoll lil Ms Ruth Vella għan-nom u in rappreżentanza tal-istazzjon u s-Sur Louis Pace, bħala produttur tal-programm, f’seduta li nżammet fl-10 ta’ Settembru, 2013 u ddeċidiet li l-akkuża kienet ġiet ippruvata, madanakollu peress li din kienet l-ewwel darba li l-istazzjon instab ħati ta’ tali ksur qablet li kellha twiddeb lill-istazzjon sabiex ma jirrepetix tali nuqqas.

17 ta' Settermbru 2013