ONE - Arani Issa - 21 t'April, 2013
Akkuża tal-Kap Eżekuttiv datata 21 ta’ Mejju, 2013 rigward il-programm  Arani Issa tal-21 t’April, 2013,

Din l-akkuża ġiet ammessa permezz ta’ email datata 3 ta’ Ġunju, 2013.  In vista ta’ din l-ammissjoni, u ai termini tal-liġi, l-Awtorità qed timponi il-penali relattiva ta’ €930 kontra l-istazzjon, liema penali għandha titħallas fi żmien 30 jum mid-data ta’ din in-notifika.  

5 ta' Ġunju 2013