04/12 - 08 Feb 2012
Ċirkulari 4/12

Ċirkulari lill-Istazzjonijiet tax-Xandir

Mehmuż ma’ din il-korrispondenza għandkom issibu kopja tad-direttiva maħruġa mill-Awtorità tax-Xandir skont Artiklu 15 tal-Att Dwar ix-Xandir.

Intom mitluba biex tgħaddu l-informazzjoni mitluba skont din id-Direttiva sa nhar it-Tnejn, 13 ta’ Frar 2012.


Pierre Cassar
Kap Eżekuttiv
8 ta’ Frar 2012
Ref 11/93