02/15 - 02 Mar 2015
Ċirkulari 02/15

Ċirkulari lill-Istazzjonijiet tar-Radju u Televiżjoni

Issa li qed noqorbu l-kampanja elettorali tal-Kunsilli Lokali kif ukoll dik referendarja dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa, qed nibgħatilkom kopja tad-direttiva li tkopri x-xandir bejn il-Ħadd 8 ta’ Marzu u s-Sibt 11 t’April 2015.

L-Awtorità qed tikkomunika din id-direttiva ai termini ta’ Artiklu 15 tal-Att Dwar ix-Xandir u kwalunkwe ksur tal-provedimenti tagħha jitqies bħala ksur taħt l-istess artiklu.

Pierre Cassar
Kap Eżekuttiv
2 ta’ Marzu 2015
Ref 1/15