Circulars
Latest

Ċirkulari 04/22

Ċirkulari lill-istazzjonijiet tar-radju

 

Xogħlijiet ta’ manutenzjoni fuq it-Torri tal-Għargħur

 

Minħabba li x-xogħlijiet ta’ manutenzjoni fuq it-Torri tal-Għargħur ma tlestewx il-ġimgħa l-oħra, l-Awtorità tixtieq tavża li għada l-Ġimgħa 28 ta’ Jannar 2022 ser ikunu qed jiġu finalizzati dawn ix-xogħlijiet jekk it-temp jippermetti. Kif ġara l-ġimgħa l-oħra, matul dan ix-xogħol l-Awtorità se tkun qed tuża l-antenna ta’ riżerva biex il-qtugħ fit-trażmissjoni tkun mill-inqas iżda jista’ jkun hemm waqtiet fejn ikun hemm qtugħ fit-trażmissjoni tar-radju.

Iżda jista’ jkun hemm waqtiet fejn it-trażmissjonijiet mit-Torri jkollhom jintfew kompletament għal perjodu qasir waqt il-manutenzjoni. Għaldaqstant xi servizzi ser ikollhom interruzzjonijiet jew ikun hemm qtugħ fit-trażmissjoni tar-radju.

Ix-xogħlijiet ta’ manutenzjoni ser isiru għada l-Ġimgħa 28 ta’ Jannar bejn id-08:45 u 12:00. Nitolbukom biex fit-08:30 ikun hemm il-persuni tekniċi tagħkom fis-sit tal-Għargħur sabiex isiru l-arranġamenti meħtieġa qabel ma jibda jsir dan ix-xogħol ta’ manutenzjoni.

Filwaqt li nirringrazzjawkom tal-kooperazzjoni tagħkom, intennu li din il-manutenzjoni ser issir sabiex nassiguraw titjib fuq l-istat tat-Torri tal-Għargħur. Nitolbukom sabiex tavżawlill-produtturi u lill-preżentaturi tagħkom biex ikunu mgħarrfa b’dan u hekk jinfurmaw lis-semmiegħa tagħhom ukoll.

 

Dr Joanna Spiteri 
Kap Eżekuttiv
27 ta’ Jannar 2022

Ref : 15/61

Circular 04/22

Circular to radio stations

 

Maintenance work on the Għargħur Transmitting Tower

 

Given that the works which started last week at the Għargħur Tower was not finalised, please be informed that tomorrow Friday 28th January 2022 the Broadcasting Authority shall be carrying out urgent maintenance repairs on the Għargħur Transmitting Tower, weather permitting. During this period some service interruptions might occur, however, the Authority will be using the back up antenna at a reduced transmission power.

Notwithstanding this there might be the possibility that a complete shutdown of the transmissions from the Tower might be required should the operation addresses any risk.

The plan for repair works will require the lowering of transmission power on Friday 28th January between 08:45 and noon.  We kindly ask you to have your technical personnel on standby at Għargħur by 08:30, so that the necessary changes can be applied as soon as the repairs can kick off.

While thanking you for your cooperation, may we remind you that this maintenance is being done to ensure continued viability of the Għargħur Tower.  We appreciate if you would inform your producers and presenters who will be notifying their listeners accordingly.

 

Dr Joanna Spiteri
Chief Executive
27th January 2022

Ref : 15/61

 

 

 

 

 

 

 

 


Archive

Press here for Circulars to Broadcasting Stations Archive