ONE - Tfal - 10 ta' Novembru 2013
L-Awtorità kellha quddiemha akkuża fil-konfront ta’ ONE dwar il-programm it-Tfal li xxandar fl-10 ta’ Novembru, 2013 fejn ġie allegat ksur ta’ paragrafu 15 tat-Tielet Skeda tal-Att Dwar ix-Xandir meta waqt dan il-programm l-istazzjon xandar total ta’ 15-il minuta 18-il sekonda ta’ reklami.

L-Awtorità semgħet lill-Kap Eżekuttiv f’seduta li nżammet fis-26 ta’ Novembru, 2013, li minn naħa tiegħu qal li l-istazzjon kien infurmah li dan kien qiegħed jammetti l-akkuża miġjuba kontrih.

L-Awtorità wara li iddiskutiet dan il-każ iddeċidiet li minkejja l-ammissjoni, peress li din kienet l-ewwel darba li l-istazzjon instab ħati ta’ tali ksur din kellha twiddeb lill-istazzjon sabiex ma jirrepetix tali aġir.

Illum 9 ta’ Diċembru, 2013