ONE - Moda Malta 2014 - 29 ta' Diċembru 2014
L-akkuża ġiet ammessa mill-istazzjon.  In vista ta’ din l-ammissjoni, u ai termini tal-liġi, l-Awtorità qed timponi il-penali relattiva ta’ €930 kontra l-istazzjon, liema penali għandha titħallas fi żmien xahar mid-data ta’ din in-notifika.

4 ta’ Frar, 2015