ONE - Kalamita - 12 ta' Novembru 2013
In vista ta' l-ammissjoni b'imejl datata 14 ta' Jannar 2014, u ai termini tal-liġi, l-Awtorità imponiet il-penali relattiva ta’ €930 kontra l-istazzjon, liema penali għandha titħallas fi żmien xahar  mid-data tan-notifika.

 Illum, 20 ta' Jannar 2014