16/10 - 16 Dec 2010
Ċirkulari 16/10

Lill-Istazzjonijiet Kollha tar-Radju tal-Komunità

Mehmuż ma’ din iċ-ċirkulari għandkom issibu l-Avviż Legali dwar ir-regolamenti dwar ixxandir bir-radju diġitali li daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Diċembru ta’ din is-sena.

Billi hemm xi tibdil mill-avviż legali l-antik f’dak li jirrigwarda r-radjijiet tal-komunità u l-perijodu li fih intom tistgħu tagħmlu perijodu ta’ simulcasting fuq is-sistema diġitali (para 12), qed nibgħatilkom il-verżjoni l-ġdida.

Nieħu din l-opportunità biex nawguralkom ilkoll Milied ħieni u sena ġdida mimlija risq, hena u saħħa.

Pierre Cassar
Kap Eżekuttiv
16 ta’ Diċembru 2010
Ref 26/05


Digital Radio Broadcasting

Click to download the Licence for Digital Radio Broadcasting Application Form - Updated by L.N. 518 of 2010 ◦