13/12 - 04 Jun 2012
Ċirkulari 13/12

Ċirkulari lill-Istazzjonijiet tat-Televiżjoni

Reklam tal-Ivvjaġġar fuq il-Mezzi tax-Xandir


L-Awtorità fliet bir-reqqa l-kontenut tar-reklam tal-Brittania Tours li fih tidher xena ta’ persuna tpoġġi tifel f’bagalja.

L-Awtorità jidhrilha li tali għemil jista’ jkun ta’ periklu u jinkoraġġixxi mġiba li tkun ta’ ħsara għas-saħħa jew għas-sigurtà.

Għalhekk, ai termini ta’ Artiklu 15 tal-Att Dwar ix-Xandir, l-Awtorità qed tagħti direttiva lill-istazzjonijiet tat-televiżjoni sabiex tali reklam ma jixxandarx fil-format preżenti.

Pierre Cassar
Kap Eżekuttiv
12 ta’ Ġunju 2012
Ref 17/62, 64/01