06/19 - 5 Apr 2019
Ċirkulari 6/19


Lill-Istazzjonijiet Kollha tar-Radju u Televiżjoni


Mehmuża ma’ din iċ-ċirkulari għandkom issibu Direttiva maħruġa mill-Awtorità tax-Xandir ai termini ta’ Artiklu 15 tal-Att Dwar ix-Xandir li tkopri l-perjodu 15 t’April sal-25 ta’ Mejju 2019.

Nitlobkom biex tali direttiva tiġi kkomunikata lill-producers kollha li jaħdmu mal-istazzjon tagħkom.

Dr Joanna Spiteri 
Kap Eżekuttiv
5 t'April 2019

Agħfas hawn biex tniżżel kopja.