04/11 - 04 Mar 2011
Ċirkulari 4/11

Saret użanza f’bosta programmi fuq ir-radju u t-televiżjoni li preżentaturi jistiednu diversi professjonisti minn oqsma differenti tas-saħħa sabiex jiġu diskussi ħafna temi relatati ma’ dan il-qasam.

Niġbdilkom l-attenzjoni għal Avviż Legali 350.30 Ħtiġijiet Dwar Standards u Prattika fuq Programmi li jinvolvu l-Parteċipazzjoni ta’ Ċerti Professjonisti fil-Kura Medika fil-Mezzi tax-Xandir u Ħtiġijiet Dwar Reklamar, Metodi ta’ Reklamar u Direttivi li japplikaw għal Prodotti u Trattamenti Mediċinali. Dan l-Avviż Legali huwa pjuttost estensiv u jelenka r-responsabbiltajiet li għandhom ix-xandara meta jagħżlu li jittrattaw temi li jikkonċernaw materji mediċi.

Paragrafu 14.4 jisħaq li persuni li m’humiex reġistrati jew mogħtija warrant mill-Kunsill Mediku, il-Kunsill tal-Ispiżjara, il-Kunsill għall-Infermiera u l-Qbiela, jew il-Kunsill għall-Professjonijiet li jikkumplimentaw il-Mediċina ma jistgħux jagħtu pariri fuq il-mezzi tax-xandir fuq dawk is-suġġetti li jaqgħu taħt il-qasam tal-professjonisti reġistrati jew mogħtija warrant mill-kunsilli msemmija. Għal finijiet ta’ kjarifika, qed ninkludi l-professjonijiet li jaqgħu taħt it-Tielet Skeda tal-Att Dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa. Il-professjonijiet kumplimentari għall-mediċina huma:

aġupuntura    acupuncture 
djetetika dietetics 
fiżjoterapija physiotherapy
iġjene dentali dental hygiene 
kiroprattika chiropractic 
nutrizzjoni nutrition 
optometrija optometry
ortoptika orthoptics 
ostjopatija osteopathy 
patoloġija fil-lingwa mitkellma speech language pathology 
perfusjoni klinika clinical perfusion 
podjatrija podiatry 
psikoterapija psychotherapy
radjografija radiography
saħħa ambjentali environmental health 
teknoloġija dentali dental technology 
terapija okkupazzjonali occupational therapy
xjenza medika fil-laboratorju medical laboratory science

Għalhekk, f’każ li xi ħadd li jipprattika waħda minn dawn il-professjonijiet elenkati hawn fuq jiġi/tiġi mistieden/na fi programm, għandu jiġi aċċertat li din il-persuna hija reġistrata mal-Kunsill għall-Professjonijiet li Jikkumplimentaw il-Mediċina. F’każ li persuna ma tkunx reġistrata mal-Kunsill ma tkunx tista’ tieħu sehem fil-programm u tagħti pariri lis-semmiegħa/telespettaturi dwar dak il-qasam partikolari tas-saħħa. Inħeġġiġkom biex timxu ma’ dawn ir-regolamenti ħalli ma jkollix għaliex nipproċedi b’akkuża.


Pierre Cassar
Kap Eżekuttiv
4 ta’ Marzu 2011
Ref 38/05