03/18 - 11May2018
Ċirkulari 3/18


Lill-istazzjonijiet kollha tax-xandir


L-Applikazzjoni tal-Provvedimenti fil-Ħames Skeda tal-Att dwar ix-Xandir u Proċedura dwar Penali


Nirreferi għaċ-Ċirkulari 2/18 ikkomunikata aktar kmieni dan ix-xahar u in partikolari għall-paragrafu fl-istess ċirkulari li jaqra s-segwenti:

“L-Awtorità tidderieġi wkoll illi fi kwalunkwe każ il-ħlas ta’ penali imposta mill-Awtorità għandu jsir fi żmien sittin (60) jum mid-data tan-notifika. In mankanza ta’ dan l-Awtorità ser tkun qed tipproċedi b’passi ulterjuri skont il-każ.”

Għal fini ta’ kjarezza niġbed l-attenzjoni għall-fatt illi dan il-paragrafu huwa effettiv immedjatament u mhux kif forsi ngħatat l-impressjoni li dan ser jidħol fis-seħħ u/jew isir applikabbli mill-bidu tal-iskeda t’Ottubru 2018.

Dr Joanna Spiteri 
Kap Eżekuttiv 
11 ta’ Mejju, 2018
Ref. 51/61