02/19 - 25 Jan 2019
02/19
Ċirkulari lill-istazzjonijiet tar-radju nazzjonali

DIRETTIVA
ELEZZJONI PARLAMENT EWROPEW

Xandir ta’ Reklamar bi Ħlas fuq l-Istazzjonijiet tar-Radju Nazzjonali

Ai termini ta’ Artiklu 15 tal-Att dwar ix-Xandir, l-Awtorità qed tikkomunika din id-direttiva li tawtorizza lill-istazzjonijiet tar-radju nazzjonali biex jagħtu spazju lill-kandidati li se jikkontestaw l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew billi jilqgħu talbiet għal reklamar bi ħlas ta’ laqgħat ta’ informazzjoni li jkunu ser itellgħu. Din id-direttiva se tiġi fis-seħħ fl-1 ta’ Frar 2019.

Ir-rendikont mitlub f’din id-Direttiva kif ukoll informazzjoni u kjarifika għandha tintbagħat fuq info.ba@ba.org.mt u l-mistoqsijiet jiġu indirizzati lill-Kap tad-Dipartiment tal-Moniteraġġ, Randolph Micallef.

Dr Joanna Spiteri
Kap Eżekuttiv
25 ta’ Jannar 2019

Agħfas hawn biex tniżżel kopja.