03/17 - 19 May 2017
Ċirkulari 3/17

Ċirkulari lill-istazzjonijiet kollha tax-Xandir

Reklamar, PSAs u produzzjonijiet b’xejra politika

Ai termini tal-Artiklu 15 tal-Att dwar ix-Xandir u skont id-Direttiva maħruġa fil-5 ta’ Mejju 2017 qed nidderiġik li ma jista’ jixxandar l-ebda reklamar, inkluż PSAs jew produzzjonijiet informattivi b’xejra politika.

Għaldaqstant kull stazzjon għandu jwaqqaf immedjatament dan ir-reklamar u produzzjonijiet b’kontenut politiku kif indikat fl-istess Direttiva.

L-Awtorità lesta li tieħu azzjoni jekk kull tip ta’ produzzjoni jew reklamar jibqgħu jixxandru.

Dr Joanna Spiteri
Kap Eżekuttiv
19 ta’ Mejju 2017