01/17 - 11May2017
Ċirkulari 1/17

Ċirkulari lill-istazzjonijiet kollha tax-Xandir

Xandir ta’ Spots

Nirreferi għall-ispots li qed jixxandru u li jitrattaw dawn is-suġġetti hawn indikati:


roaming charges, consumer protection, culture, fasterbroadband, online subscriptions.


Ai termini tal-Artiklu 15 tal-Att dwr ix-Xandir l-Awtorità qed tordna li dawn l-ispots fil-format u bil-kontenut prezenti għandhom jitwaqqfu b’mod immedjat.

L-Awtorità tkun lesta li tirrikonsidra d-deċiżjoni tagħha jekk l-imsemmija spots jindikaw b’mod ċar is-sors u l-oriġini tagħhom. Barra minn hekk dawn l-ispots ma jistgħux ikollhom kontenut ta’ xejra politika.

Dr Joanna Spiteri
Kap Eżekuttiv
11 ta’ Mejju, 2017